2 ตุลาคม 2564 เขื่อนเจ้าพระยายังไม่ลดระบายน้ำ 1,448 ครัวเรือนท้ายเขื่อนจมบาดาล

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/252708

สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยายังคงเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเพื่อรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือ วันนี้การระบายน้ำอยู่ที่ 2,762 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงกว่าขีดแดงถึง 16 ซ.ม. โดยวัดได้ 16.16 ม.รทก. ระดับน้ำเหนือเขื่อน 17.08 ม.รทก. สถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนตอนนี้ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง ระดับน้ำมีตั้งแต่ 50-150 ซม. แล้วแต่พื้นที่ เนื่องจากหลายวันมานี้เขื่อนเจ้าพระยายังระบายอยู่ในเกณ์นี้มาแล้วหลายวันติดต่อกัน 

รายงานล่าสุด ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลโพนางดำออก เป็นพื้นที่ต่ำช่วงที่ระบายน้ำเยอะก็จะท่วมทุกครั้งนั้น ครั้งนี้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 1,448 ครัวเรือน ประชาชนส่วนหนึ่ง ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเพราะเป็นห่วงบ้าน ห่วงของมีค่า