2 กุมภาพันธ์ 2566 5 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

ที่มา : https://news.trueid.net/detail/4OVomLaD5PnZ

1.น้ำเสีย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนมีส่วนทำให้น้ำเสียเกิดขึ้นในทุกวัน น้ำเสียที่ออกมาจากบ้านสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ในส่วนของสุขภาพจิตนั้นน้ำเสียที่มีสภาพน่ารังเกียจอาจทำให้รู้สึกขยะแขยง กลิ่นเหม็นของน้ำเสียทำให้เกิดความน่ารำคาญ อีกทั้งสัตว์พาหนะนำโรคส่วนหนึ่งสามารถพบได้ในน้ำเสีย ปกติถ้าเป็นบ้านที่มีรางรับน้ำเสียแบบปิด คนภายในบ้านอาจมองไม่เห็นน้ำเสียที่เกิดขึ้น แต่ถ้าบ้านไหนมีรางรับน้ำเสียแบบเปิด จะสามารถมองเห็นน้ำเสียในรางแบบเปิดนี้ หากมีน้ำเสียกักขังอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็จะเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากท่อรับน้ำเสียยังสามารถย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านได้หากบ้านไหนไม่มีที่ดักกลิ่นตามพื้นห้องน้ำ อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือและอื่นๆ

แนวการแก้ไข: ควรติดตั้งที่ดักกลิ่นที่ปลายท่อรับน้ำเสีย ตรวจสอบสภาพรางรับน้ำเสียและกำจัดตะกอนที่สะสมในรางรับน้ำเสีย นำเศษอาหารไปกำจัดเป็นขยะเพื่อลดการสะสมของเศษอาหารในรางหรือท่อรับน้ำเสียจนทำให้เกิดการอุดตัน สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อได้ในบางครั้งเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียที่สะสมและทำให้เกิดการอุดตัน บางคนอาจสงสัยว่าใช้อีเอ็มเทราดได้ไหม? ได้ค่ะ แต่อีเอ็มทำให้กลิ่นหมดไปได้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น พูดง่ายๆ ก็คือต้องเทราดตลอด เพราะต้นเหตุของกลิ่นคือมีน้ำขังและเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ถ้ายังมีน้ำขับอยู่กลิ่นเหม็นก็มีได้ตลอด!

2.ขยะ สิ่งที่สามารถหยิบจับด้วยมือของเราได้และต้องทิ้งจะเรียกว่า ขยะ อะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีขนาดเพียงเล็กๆ ขยะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนภายในบ้านได้หากมีการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ขยะเองยังเป็นแหล่งที่สามารถพบแมลงพาหนะนำโรคชนิดต่างๆ ได้ เศษอาหารที่ตกตามพื้นบ้านสามารถเป็นตัวล่อให้แมลงสาบออกมาหากินภายในบ้านและทำให้พื้นบ้านสกปรก แมลงสาบยังเป็นแหล่งพาหนะนำโรคหลายชนิด ขยะที่จัดการได้ไม่เหมาะสมอาจทำให้มีขยะกระจัดกระจายตามหน้าบ้าน จากหมามาคุ้ยขยะหรือหนูที่มาค้นหาอาหาร สถานการณ์นี้ทำให้ไม่น่ามองและแลดูน่ารังเกียจ จึงอาจกล่าวได้ว่าขยะสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ กลิ่นเหม็นจากขยะคือก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ หลักๆ จะเป็นมีเทนซึ่งเป็นก๊าซมีพิษ! และกลิ่นเหม็นนี้ทำให้เกิดความน่ารำคาญด้วย

แนวการแก้ไข: คัดแยกขยะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้ง ควรมีถังรองรับขยะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันหนูและหมาไปคุ้ยขยะหาอาหาร จัดเก็บและทำความสะอาดพื้นบ้านให้ดีหากพบว่ามีเศษอาหารหกเลอะเทอะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ เลือกใช้ถุงดำรองรับขยะก่อนทิ้งในกรณีที่ไม่มีขยะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ทิ้งขยะในจุดที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดให้เพื่อไม่ให้ขยะกระจัดกระจายไปที่อื่นจนทำให้เกิดภาพที่น่ารังเกียจ

3.สารระเหย สามารถพบได้จากบ้านที่มีการสร้างใหม่ หรือปรับปรุงต่อเติมบ้านแล้วมีการทาสีบ้านหรือใช้สารระเหยอื่นๆ สารระเหยหลักๆ มาจากสารเคมีในสีทาบ้าน ที่คนในบ้านสูดดมเข้าไปในระหว่างที่ใช้เวลาอยู่ภายในบ้าน สารระเหยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง กลิ่นเหม็นของสารระเหยยังทำให้เกิดความน่ารำคาญ

แนวการแก้ไข: ควรเปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศให้มากที่สุด และใช้สารเคมีและสารระเหยชนิดอื่นๆ ภายในบ้านเท่าที่จำเป็น การใช้ไม้กระถางขนาดเล็กที่มีความสามารถในการฟอกอากาศสามารถทำได้เลือกใช้สีทาบ้านที่มีได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.ฝุ่นละออง ปกติแทบทุกบ้านจะมีฝุ่นละอองถึงแม้ว่าบ้านนั้นจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตโรงงานอุตสาหกรรมก็ตามค่ะ ถ้ามีการเปิดประตูและหน้าต่าง ฝุ่นละอองส่วนหนึ่งมาจากแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองจากที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านของเรา เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีข้าว ทุ่งนา ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังสามารถพบได้จากกิจกรรมภายในบ้าน เช่น ฝุ่นละอองจากการใช้เตาถ่านสำหรับปิ้งย่าง ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้สามารถเข้าไปในปอดได้จากการสูดดม และฝุ่นละอองยังเป็นสาเหตุของโรคทางเดินระบบหายใจได้อีกด้วย ในบางครั้งฝุ่นละอองทำให้เกิดความน่ารำคาญเพราะบ้านเรือนสกปรกและต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น หากบ้านอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่มีความเข้มข้นสูงอาจพบว่า เสื้อผ้าที่ตากไว้ด้านนอกมีความสกปรกได้ จะพูดว่าแทบทุกอย่างจะเต็มไปด้วยฝุ่นค่ะ

แนวทางแก้ไข: หากอยู่ในเขตอุตสาหกรรมอาจมีความจำเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างเป็นส่วนใหญ่ทำความสะอาดบ้านหรืออื่นๆ ให้บ่อยขึ้น เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการฟอกอากาศหรือดักจับฝุ่น

5.เหตุรำคาญ หมายถึงเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียง ในบางครั้งเหตุรำคาญนี้อาจมาจากภายในบ้านของเราเองโดยตรงหรือเพื่อนบ้านก็ได้ เหตุรำคาญนี้สามารถนำมาเป็นข้อร้องเรียนได้ด้วยซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนบ้าน! แต่เป็นเพราะเหตุรำคาญสามารถส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปควบคุมเหตุรำคาญนั้น ดังนั้นเราควรรู้ด้วยว่าเพื่อนบ้านสามารถร้องเรียนบ้านเราได้ด้วยเหมือนกัน ถ้าบ้านเราเป็นต้นเหตุของเหตุรำคาญต่างๆ ซึ่งเหตุรำคาญมีหลายอย่าง ได้แก่ เหตุรำคาญที่เกิดจากเสียงดัง เหตุรำคาญที่เกิดจากกลิ่นเหม็น เป็นต้น

แนวทางการแก้ไข: การแก้ไขที่ดีที่สุดคือร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเหตุรำคาญมาจากบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่เหตุรำคาญเกิดภายในบ้านก็ให้แก้ไขไปตามต้นเหตุ หากเป็นกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียก็ให้ไปจัดการเรื่องน้ำเสียภายในบ้านค่ะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content