2 กุมภาพันธ์ 2563 ‘พิจิตร’ แล้งจัด มะม่วงยืนต้นตายเกลี้ยง ผู้ว่าสั่งเตรียมแผน รับมือผลกระทบ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/470210

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ยังส่งผลกระทบ กับเกษตรกรชาวสวน มะม่วง ของเกษตรกรที่ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้อายุ 3 เดือน จำนวน กว่า 100 ต้น เริ่มทยอยยืนต้นตาย จากการขาดน้ำเนื่องจากสภาพอากาศที่แล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติที่แห้งขอด ส่งผลให้ต้นมะม่วงที่เกษตรกรเพิ่งเริ่มปลูกเอาไว้เพื่อหวังสร้างรายได้ บางส่วนต้องแห้งเหี่ยวยืนต้นตาย

ขณะที่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ รวมแล้ว 3,795 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนน้ำต้นทุนของจังหวัดพิจิตร มีปริมาณ 1.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งชลประทานจังหวัดพิจิตร เตรียมบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้ง โดยส่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรพืชต่อเนื่อง ตลอดจนรักษาระบบนิเวศน์ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำทำนาปรัง นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต่อว่า จังหวัดพิจิตร ยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) เนื่องจากยังไม่ประสบปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมีเพียงหมู่บ้านเดียวที่ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค อาทิตย์ละครั้ง สำหรับพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำผิวดินได้แห้งขอดลงหลายพื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ำใต้ดิน บ่อบาดาลของเกษตรกรเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนรับมือผลกระทบจากภัยแล้งไว้แล้ว พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำทำนาปรัง