2 กุมภาพันธ์ 2563 “ก้อง-ป๋อ” ร่วมสานต่อจิตสํานึกการแยกขยะสู่เด็กประถมวัย

ที่มา : https://www.innnews.co.th/publicize/news_589552/

มูลนิธิคุณ นําโดย นางสาวปรางค์ทิพย์อนันตวิภาต ประธานฯ พร้อมด้วย นางสาวพัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา รองประธานกรรมการ และนายธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ รองประธานฝ่ ายบริหารฯ จัดงานเปิดตัว“โครงการส่งเสริมความร้และปลูกจิตสํานึก ด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา” เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ แยกขยะอย่างถูกต้อง และสานต่อความรู้ความเข้าใจในปัญหาขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมอย่างถูกวิธีให้กับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อยในระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสมหรือปราศจากขยะ 100% ในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักร้องเสียงนุ่มขวัญใจสาวๆ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา, นักแสดงชื่อดัง ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน และเหล่าเซเลบริตี้อีกมากมายเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ อาทิ การแสดง Flash Mob & Junk Stomp ชุดพิเศษ, การเปิดตัวแอปพลิเคชันหลักของโครงการ, กิจกรรมเสวนาเพื่อ ร่วมกันคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน, ละครหุ่นเชิด Puppet Show, แฟชั่นโชว์จากเด็กๆ ในธีม From Trash to Treasure และมินิคอนเสิร์ตจากค่าย Flyway Entertainment ณ ลานกิจกรรมหลัก สยามสแควร์วัน บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิคุณ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการการสร้างการรับรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จึงจัดตั้ง “โครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสํานึกด้านการลด และแยกขยะระดับประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนให้แก่เยาวชนไทยในช่วงประถมวัย โดยเริ่มจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นให้การแก้ปัญหาขยะล้นเมือง และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งน้องๆ ในระดับประถมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมาย และเป็นกําลังสําคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้เป็นอย่างดีที่สุด โดยเราเลือกใช้ละครหุ่นเชิด Puppet Show เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านตุ๊กตาสุดน่ารักและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ แยกแยะ จดจํา พร้อมแฟชั่นโชว์ Kids Fashion Show – From Trash to Treasure โดยได้ดีไซเนอร์แบรนด์ “มิเชล” ที่เคยร่วมโชว์ในโครงการ Save the Earth จากเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี มาออกแบบให้ โดยนําขยะที่ผ่านการคัดแยกมาดัดแปลง ผสมผสานวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์ประจําถิ่นในไทย เพื่อรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กรุ่นใหม่ยุค 5G ทางมูลนิธิคุณจึงได้จัดทําแอปพลิชันเกมตัวใหม่ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุก ควบคู่ไปกับความรู้ในการแยกขยะประเภทต่างๆ อีกด้วย”

ก้อง – สหรัถ สังคปรีชา กล่าวถึงวิธีจัดการขยะของตัวเองว่า “ผมมองว่าการคัดแยกขยะก่อนทิ้งถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก และสามารถเริ่มต้นที่ตัวเราเองและคนในครอบครัวได้ทันทีและเมื่อทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกจังหวัดร่วมมือกัน ใส่ใจและจัดการปัญหาขยะอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก็จะส่งผลให้บ้านเมืองสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และน่าอยู่มาก ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต และช่วยให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นได้ครับ”

ป๋อ – ณัฐวุฒิ สกิดใจ กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางมูลนิธิคุณจัดทําโครงการดีๆ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับเด็กๆ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่หัดทําตามและสอนได้ง่ายกว่าซึ่งลูกๆของผมอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้และจดจําพอดี ผมก็เริ่มสอนให้รู้จักแยกขยะภายในบ้าน เมื่อออกไปข้างนอกเด็กจะสามารถคิดประมวลผลการทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องในทันทีเพื่อให้เขามีจิตสํานึกในการรักษ์โลกของเราต่อไป”

โดยงานเปิดตัว “โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสํานึกด้านการลด และแยกขยะระดับประถมศึกษา” ในวันนี้มีตัวแทนทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมมากมาย อาทิ เอสซีจี, เครื่องถ่ายเอกสารริโก้, ถุงขยะเอ็นจอย บริษัท เอสดีเจอินเตอร์ จํากัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนทอสี พร้ อมด้วยกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้ างการเรียนรู้ จาผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของศิลปินจากค่าย Flyway Entertainment ที่มาร่วมสร้ างสีสันและความสนุกกับบทเพลงประจําโครงการฯ ที่ชื่อว่า “โลกกําลัง Cry” โดย Mc.Toy สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้ างจิตสาธารณะในการแยกขยะและปลูกฝังให้รู้ จักการลดใช้ การใช้ซํ้า การนํากลับมาใช้ใหม่จากกิจกรรม 3R โดยติดตามข่าวสารและกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทาง www.facebook.com/khunfoundation/และทาง Instagram : @khunfoundation