2 กันยายน 2565 ดาวเทียมพบน้ำท่วมขัง ลุ่มน้ำสำคัญแล้ว กว่าล้านไร่

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3538423

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) เผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขงทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งสิ้น 369,438 ไร่ โดยเฉพาะในเขต จ.ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ นครพนม อุบลราชธานี สกลนคร อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และ บุรีรัมย์ ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบแล้ว 213,472 ไร่

นอกจากนี้ ยังพบว่า หลายพื้นที่ใน 4 ลุ่มน้ำสำคัญอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วกว่า 7.4 แสนไร่ โดยจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำมูล ด้วยดาวเทียม Radarsat-2 (เรดาร์แซท-2) พื้นที่น้ำท่วมขังแล้วทั้งสิ้น 749,396 ไร่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บางส่วนของ จ. สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี และ นครราชสีมา ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวโดยรวมได้รับผลกระทบแล้ว 260,558 ไร่

Skip to content