2 กันยายน 2565 ‘ดอกไม้ผี’ หายาก-ใกล้สูญพันธุ์ ผุดกลางป่าในยูนนาน

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9650000083957

ขณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าในอำเภอหย่งเหริน มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) กำลังลาดตระเวนกลางป่าอยู่นั้น พวกเขาได้ค้นพบ “ว่านจันทรกานต์” (Monotropa uniflora) หรือที่เรียกกันว่า “ดอกไม้ผี” (ghost plant) ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ระดับชาติ โดยดอกไม้ผีมีลักษณะ คือ มีสีขาวบริสุทธิ์ทั้งต้น เป็นพืชยืนต้นที่กินของเน่าเปื่อยเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มืด และอับชื้น เนื่องจากมันไม่มีคลอโรฟิลล์ จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ ดังนั้นต้องอาศัยการดูดซับสารอาหารจากใบไม้ที่เน่าเปื่อยเพื่อดำรงชีวิตเป็นหลัก ทั้งนี้การค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาประสิทธิภาพการคุ้มครองระบบนิเวศในท้องถิ่น ซึ่งดอกไม้ผีเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคนี้ ปัจจุบันมีการค้นพบดอกไม้ผีมากกว่า 10 ต้นแล้ว