2 กันยายน 2565 ชัชชาติ นำร่อง 3 เขต นโยบายจัดการขยะ “ไม่เทรวม”

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000084290

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 กรุงเทพมหานครเปิดตัวนโยบาย “ไม่เทรวม” นำร่องขอความร่วมมือประชาชนในการแยกขยะเศษอาหาร และ กทม.จัดเก็บแบบไม่เทรวมโดยเริ่มดำเนินนโยบายที่เส้นทางทดลองของเขตนำร่อง 3 เขตก่อนในเบื้องต้น ได้แก่ เขตหนองแขม เขตปทุมวัน และเขตพญาไท ภาพรวมของสถานการณ์ขยะในกรุงเทพมหานครพบว่า มีขยะจำนวนกว่า 8,000 ตันต่อวัน เป็นขยะเศษอาหารมากกว่า 50% นโยบายไม่เทรวมจึงขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 2 ประเภทแบบง่าย ได้แก่ ขยะเศษอาหาร และขยะทั่วไปออกจากกัน พร้อมทั้งบรรจุขยะทั้ง 2 ประเภทในถุงขยะที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการแยกขยะทั้ง 2 ประเภทออกจากกัน จะทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อกังวลใจของประชาชนต่อการจัดเก็บขยะว่าประชาชนแยกขยะ แต่ขยะก็ไปรวมที่รถขยะอยู่ดี กทม. จึงได้พัฒนารถขยะแบบใหม่ “รถขยะไม่เทรวม” โดยมีการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่รถขยะอัดท้าย 2 ตัน และ 5 ตัน รวมทั้งรถเปิดข้างสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารเท่านั้น นอกจากนั้นกทม. จะผลักดันให้เกิดจุด drop-off หรือจุดทิ้งขยะรวมของชุมชนต่าง ๆ และ การทำ zero waste ในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดเก็บขยะที่ง่ายขึ้น ลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และสร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด