2 กันยายน 2564 ยูเอ็นเผยภัยพิบัติธรรมชาติ 50 ปี สร้างความเสียหาย 3.64 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/511988

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เป็นหน่วยงานเฉพาะขององค์การสหประชาชาติระบุว่า จำนวนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม หรือคลื่นความร้อน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 2 ล้านคน และมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 3.64 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกทำแบบสำรวจเหตุภัยพิบัติ 11,000 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1979-2019 โดยรวบรวมเหตุการณ์เช่น ภัยแล้งที่ประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 300,000 คน รวมถึงพายุเฮอริคาทริน่า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2005 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้  รายงานดังกล่าวขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจำนวนภัยพิบัติ ซึ่งกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนภัยพิบัติเกิดขึ้นมากกว่าช่วงทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522) มากถึง 5 เท่า พร้อมระบุว่า ในอนาคตจะมีเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะโลกร้อน นายเพทเทรี ทาลาส (Petteri Taalas) เลขาธิการใหญ่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่า มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อช่วงปีทศวรรษ 1970 ซึ่งมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในช่วงทศวรรษ 2010 (พ.ศ. 2553-2562) มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.38 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ