2 กรกฎาคม 2565 อินเดีย เริ่มมาตรการแบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/580056

รัฐบาลอินเดีย เริ่มบังคับใช้นโยบายห้ามใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้ประชาชนกว่า 1,400 ล้านคน ลดการใช้ถุงพลาสติกลง โดยรายละเอียดของมาตรการนี้ จะเริ่มลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก่อน อาทิ ถ้วยพลาสติก หลอด และไม้ไอศกรีมที่ทำจากพลาสติก ซึ่งรัฐบาลอินเดียจะออกข้อกำหนดให้ผู้ผลิตพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เพิ่มความหนากับวัสดุก่อนในระยะแรก และค่อยๆ ลดการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดเดิมที่บางกว่า

โดยรัฐบาลมีข้อยกเว้นกับสินค้าที่ใช้พลาสติกบางประเภท อาทิ ขวดน้ำ และถุงขนมขบเคี้ยวที่ยังสามารถผลิตได้ตามปกติ ถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะถูกบังคับใช้แล้ว แต่กลุ่มผู้ประกอบการในอินเดีย ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการนี้ โดยเปิดเผยกับสื่อว่า เห็นด้วยกับการมาตรการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่มีราคาเหมาะสมให้กับผู้ประกอบการด้วย

รัฐบาลอินเดีย ได้ตั้งเป้าที่จะให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ รับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และยังส่งเสริมให้ผู้ผลิตใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ช้อนซ้อมไม้ไผ่ และการใช้ถุงผ้าใช้ซ้ำแทน