2 กรกฎาคม 2564 ประเทศจีนเปิดการสัญจรทางด่วนข้ามทะเลทรายยาวที่สุดในโลกเต็มรูปแบบ

ที่มา:

https://www.sanook.com/travel/1427601/

ประเทศจีนเปิดทางด่วนสายปักกิ่ง-อุรุมชี ซึ่งเป็นทางด่วนข้ามทะเลทรายที่ยาวที่สุดในโลก อย่างเต็มรูปแบบ ทางด่วนสายนี้เชื่อมระหว่างกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน กับนครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง มีความยาวกว่า 2,800 กม. ซึ่งมีเส้นทางส่วนหนึ่งประมาณ 500 กม. ที่ตัดผ่านพื้นที่ทะเลทรายที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ นอกจากกรุงปักกิ่งและเขตปกครองตนเองซินเจียงแล้ว ทางด่วนสายนี้ยังวิ่งผ่านภูมิภาคระดับมณฑลอีก 4 แห่งได้แก่ เหอเป่ย ซานซี มองโกเลียใน และกานซู่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนด้วย โดยทางด่วนนี้จะล่นระยะทางระหว่างปักกิ่งไปจนถึงซินเจียงได้ถึง 1,300 กม.