2 กรกฎาคม 2563 ฮือฮาพบโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่โคราชอายุกว่า ๗๐ ปี

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_713136/

พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ ๔ ต. ตะโก อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา มีอายุราว ๗๐ ปี โดยคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร บาทหลวงบอกว่า โบสถ์คริสต์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๒ จากการร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านบ้านโนนแก้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๒ ปีจึงแล้วเสร็จ ด้านบนของโบสถ์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี และใช้เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนด้านล่างจะใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน ปัจจุบันโบสถ์คริสต์หลังนี้ได้เลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คณะกรรมการชุมชนบ้านโนนแก้วสร้างโบสถ์คริสต์หลังใหม่ขึ้นมาทดแทน และสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็กนักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๙๐๐ คน ทางคณะกรรมการชุมชน และบาทหลวงเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมถ่ายรูป หรือผู้แสวงบุญสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่และสวยงามได้ตลอดวันทำการ จะได้เห็นภาพถ่ายที่มีความเก่าแก่อายุกว่า ๗๐ ปี ติดอยู่ตามฝาผนังของโบสถ์ เผยให้เห็นเบื้องหลังการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสร้างโบสถ์คริสต์หลังนี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปิดโบสถ์คริสต์หลังนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นต่อไป