19 เมษายน 2565 ประจวบฯ เร่งแก้ปัญหาช้างป่าละอูออกหากินนอกพื้นที่ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/277096

ที่ห้องประชุมศูนย์โอทอป (OTOP) ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาช้างป่าใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผอ.ทสจ.ประจวบฯ นายอำเภอหัวหิน ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS ประเทศไทย) นายก อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ตชด. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีช้างป่าละอูบุกรุกทำลายพื้นที่เกษตรกรรมและทำร้ายชาวบ้านจนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะที่อยู่อาศัยบริเวณจุดที่เสี่ยงต่อการบุกรุกของช้างป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นช้างป่าได้ชัดเจนและสามารถหลบเลี่ยงได้ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีพบช้างป่าบุกรุก โดยให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ ให้มีการจัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกทุกเดือน รวมถึงศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกรณีได้รับอุบัติเหตุจากช้างป่า

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว อำเภอหัวหิน จะปรับปรุงแผนแม่บทแก้ไขปัญหาช้างป่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาแต่ละด้าน จัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจากช้างป่า ดำเนินการก่อสร้างรั้วกันช้างให้แล้วเสร็จและซ่อมแซมรั้วกันช้างที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดที่ช้างป่ามักจะออกจากป่ามาหากิน

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวมีการสะสมมาเป็นเวลานานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหามาโดยตลอด จากปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นโอกาสทุกฝ่ายได้หันหน้ามาทบทวนถึงสาเหตุที่ทำให้การแก้ปัญหายังไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรเป็น โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป