19 เมษายน 2564 ทางด่วนฉลองรัช – สระบุรีผ่าน EIA เดินหน้าเฟสแรก – กทพ. ลงทุนเอง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2071915

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี ระยะทาง ๑๐๔.๗ กม.แล้ว ทั้งนี้ จะเร่งสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ และความคุ้มค่าในการลงทุน เบื้องต้นจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๔ เฟส โดยเฟสแรกจากทางพิเศษฉลองรัช ด่านจตุโชติ – ถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ และถนนลำลูกกา ระยะทางประมาณ ๒๐ กม. ทั้งนี้ ประเมินการก่อสร้างในเฟสแรก มีมูลค่าลงทุนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ กทพ. จะลงทุนโครงการเอง โดยจะออกพันธบัตรระดมทุนเพื่อใช้ก่อสร้าง ขณะที่ปริมาณรถเพิ่มขึ้นจะต่อขยายการก่อสร้างเฟสต่อไป