19 เมษายน 2563 เปลี่ยนผลพลอยได้จากน้ำเสียเป็นเชื้อเพลิง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/1822608

สหภาพยุโรปได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ TO-SYN-FUEL มุ่งหวังให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนชีวมวลหรือมวลชีวภาพหลายประเภท ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่มีคาร์บอนเป็นกลาง

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology (UMSICHT) เผยว่า ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่นำร่องที่ชื่อว่า Thermo-Catalytic Reforming (TCR) สำหรับแปลงกากตะกอนน้ำเสียให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงและเป็นพลังงานที่ยั่งยืนหรือเป็นพลังงานสีเขียว

โครงการนี้นักวิจัยต้องการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงจากตะกอนน้ำเสีย โดยเริ่มต้นจากการทดสอบในห้องทดลองในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการผลิตเชื้อเพลิงจริงโดยปรับขนาดในการแปลงกากตะกอนน้ำเสียในอัตราอุตสาหกรรม และในอนาคตเทคโนโลยีนี้อาจเปลี่ยนขยะอินทรีย์ได้ถึง 32 ล้านตันต่อปี