19 เมษายน 2563 ‘เชียงใหม่’ คุณภาพอากาศแย่ อันดับ 5 โลก

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876809?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=life

แอพพลิเคชั่น AirVisual ได้รายงานสภาพคุณภาพอากาศ วันนี้ (19 เม.ย. 2563) เวลา 08.00 น. พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพอากาศแย่ เป็นอันดับ 5 ของโลก โดยอยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐาน วัดได้ที่ 157 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นระดับสีแดง แซงหน้ากรุงปักกิ่งของจีน (อันดับ 7) ที่สามารถวัดค่าได้ที่ 140 มคก./ลบ.ม. และกรุงฮานอยของเวียดนาม (อันดับ 10) ที่สามารถวัดค่าได้ที่ 125 มคก./ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม ณ เวลา 09.00 น. เว็บไซต์ดังกล่าวอัพเดตอันดับคุณภาพอากาศใหม่ โดยของเชียงใหม่อากาศแย่ลงอีก สามารถวัดค่าได้ที่ 159 มคก./ลบ.ม. ระดับสีแดง