19 เมษายน 2563 เกิดวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 80 หลังคาเรือน พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200419100316404

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รวม 6 อำเภอ บ้านเรือนเสียหาย 80 หลังคาเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 30 หลังคาเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแม่สะเรียง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 50 หลังคาเรือน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป