19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่เตรียมเยียวยาป้องกัน หลังช้างป่าบุกนา – ไร่ข้าวโพดเมืองปายเสียหาย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/512647

ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้งมีช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านในของ หมู่ที่ ๙ ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องอน จากการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรพบว่า ข้าวไร่และข้าวโพดเสียหายหลายจุด ขั้จากการพบรอยเท้าช้างป่ามีประมาณ ๕ ตัว จึงได้ประสานหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง หน่วยงานป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบและหาแนวทางป้องกันช้างป่า มิให้เข้ามาสร้างความเสียหายแก่พืชผลต่อไป