19 สิงหาคม 2563 ภูเขาไฟซินาบุงของอินโดนีเซีย ยังปะทุพ่นเถ้าถ่านต่อเนื่อง

ที่มา:

https://www.naewna.com/inter/512655

ชมภาพภูเขาไฟซินาบุง (Sinabung) ในเขตคาโร จังหวัดสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซียที่ยังคงพวยพ่นเถ้าถ่าน และกลุ่มควันขึ้นสู่ท้องฟ้า ทั้งนี้ ภูเขาไฟซินาบุงที่มีความสูง ๒,๔๗๕ ม. เกิดปะทุขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ที่ผ่านมา โดยสำนักงานวิทยาภูเขาไฟของประเทศอินโดนีเซียออกประกาศเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ให้เฝ้าระวัง