19 สิงหาคม 2563 ประเทศญี่ปุ่นเผชิญคลื่นความร้อน ๔๑ องศาเซลเซียส ดับแล้ว ๕๓ คน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/295603

คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองฮะมะมะสึ จ. ชิซูโอกะ อุณหภูมิพุ่งสูงถึง ๔๑.๑ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งอุณหภูมิที่พุ่งสูงเท่ากับสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่เมืองคุมางะยะ จ. ไซตามะ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะที่อุณหภูมิในอีกหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นก็พุ่งสูงเช่นกัน สภาพอากาศที่ร้อนจัดจากคลื่นความร้อน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากป่วยเป็นโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ขณะที่มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดอย่างน้อย ๕๓ คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงโตเกียวและเป็นผู้สูงวัยอายุมากกว่า ๗๐ ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจากโรคลมแดดถูกนำส่งโรงพยาบาลอีก ๒๕๒ คน ในจำนวนนี้ ๙ คนมีอาการน่าวิตก สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ว่า หลายพื้นที่ทั่วประเทศจะเผชิญอุณหภูมิที่สูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียสตลอดสัปดาห์นี้