19 มีนาคม 2565 จับหนุ่มน่าน ครอบครอง “ไม้หวงห้าม” กว่า 300 ท่อน มูลค่า 2 ล้านบาท

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/508718

ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม จ.น่าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.8 (แม่จริม) เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อย ตชด.324 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจับกุมตัว นายชวกร อายุ 27 ปี ชาว จ.น่าน พร้อมด้วยของกลาง ไม้สักท่อนจำนวน 310 ท่อน ปริมาตร 38.16 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 2,289,600 บาท โดยกล่าวหาว่ากระทำความความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11,69 ข้อหาฐาน “ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” และ “มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” จับกุมได้ที่บริเวณห้วยต้นยม บ้านต๋อซ้อ หมู่6 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน ก่อนจะควบคุมตัวส่ง พงส.สภ.แม่จริม จ.น่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย