19 มีนาคม 2564 ประเทศลาวสร้างเขื่อนน้ำโขง หลวงพระบางคืบร้อยละ ๘๐ ส่งไฟขายประเทศไทย และเวียดนาม

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6158248

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทมส์ สปป. ลาว ว่า งานเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศลาวเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ ๘๐และคาดว่า จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ก.ค. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำโขงขนาด ๑,๔๖๐ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงพระบางทางตอนเหนือของประเทศลาว ๒๕ กม. ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ของรัฐบาลลาว และบริษัท ปิโตรเวียดนาม พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ของเวียดนาม จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้ประเทศไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี ค.ศ. ๒๐๒๗ งานเตรียมการทั้งหมดแบ่งเป็นการก่อสร้างถนนทางเข้าระยะทาง ๑๑ กม. เสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยละ ๙๘ สะพานข้ามแม่น้ำโขงยาว ๕๐๐ ม. เสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยละ ๔๑ การก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว ๓ แห่ง สายส่งไฟฟ้าขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต์ และ ๒๒ กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยละ ๖๔