19 มิถุนายน 2564 พบไหโบราณในโคกหนองนา จ. สุรินทร์ มีอายุมากกว่าพันปี

ที่มา : https://tna.mcot.net/region-720663

ชาวบ้านใน จ.สุรินทร์ ขุดดินทำโคกหนองนาโมเดล พบไหโบราณ จำนวน 16 ใบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรลงพื้นที่ตรวจสอบ ระบุว่าไหที่พบเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์คาดมีอายุมากกว่าพันปี

โดยไหโบราณที่พบ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  โดยไหที่มีขนาดใหญ่สุดกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร บางใบพบว่า ภายในมีวัตถุคล้ายเศษกระดูก บางใบมีเศษกระเบื้องเก่าอยู่ในไห  

ล่าสุด เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้เจ้าของที่ดินนำเชือกมากั้นบริเวณที่ขุดพบไหโบราณเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปรบกวนและขุดเอาสิ่งของที่พบออกไปจากพื้นที่