19 มิถุนายน 2563 ไม่ชวนเพื่อน! ช็อตแอบหนีไปอาบน้ำ ก่อนอุทยานฯ เปิด

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000063218

เพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโพสต์ภาพพลายกอล์ฟกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่เพียงลำพัง เจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๖ ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อป้องกันช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และออกตรวจติดตามช้างป่าที่ออกไปหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้กลับคืนสู่ป่าเขาใหญ่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อนช้างนครนายก และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ และราษฎร พบช้างป่า ๑ ตัว (พลายกอล์ฟ) ออกหากินบริเวณหมู่ ๒ ต. สาริกา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก ช้างกินกล้วย และขนุนของราษฎร เขตการจัดการที่ ๖ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบผลักดันช้างป่าให้เข้าเขตพื้นที่อุทยานฯ ได้อย่างปลอดภัย ก่อนหน้า พลายสาริกา พลายงาถ่าง และพลายงาเบี่ยงหนีเที่ยวนอกเขตอุทยานฯ บริเวณแก่งสามชั้น หมู่ ๒ ต.สาริกา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก และเดินตัดผ่านสนามกอล์ฟรอยัลฮิล คาดว่าน่าจะเป็นช้างฝูงเดียวกัน