19 มิถุนายน 2563 โควิดทำมูลฝอย กทม. ลดลง ๑ พันตันต่อวัน แต่ขยะพลาสติกฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/500158

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา มีการปิดสถานที่ และกิจการต่างๆ รวมถึงประชาชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หยุดอยู่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน มีการจำหน่ายและสั่งอาหารเดลิเวอรี่กันจำนวนมาก ทำให้จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น ในส่วนของกรุงเทพมหานครภาพรวมปริมาณขยะในช่วงการระบาดขอไวรัสโควิด-19 มีจำนวนลดลง จาก ๑๐,๕๐๐ ตันต่อวัน ลดลงเป็น ๙,๖๐๐ ตันต่อวัน เฉลี่ยลดลง ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ภาพรวมปริมาณขยะลดลง แต่จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอรี่ กรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสภาอุตสาหกรรมดำเนินโครงการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เน้นการลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) เปลี่ยนเป็นใช้พลาสติกหรือภาชนะอื่นที่ใช้ซ้ำได้ โดยเฉพาะในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ในส่วนของกิจการเดลิเวอรี่นั้น ผู้ประกอบการอาจมีข้อจำกัดแตกต่างกัน จะให้ใช้วัสดุอื่นแทนพลาสติกทั้งหมดคงไม่ได้ แต่ขอความร่วมมือใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยใช้ถุงสี หรือติดสติ๊กเกอร์สีแทนขยะแต่ละประเภท คือ สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล สีส้มสำหรับขยะอันตราย สีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป หรือนำทิ้งในถังขยะแยกสีตามประเภทจุดที่ตั้งวางไว้ ส่วนขยะเศษอาหาร คัดแยกนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หมักปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของขยะพลาสติกกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการโดยนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ประโยชน์ได้

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort