19 มิถุนายน 2563 โควิดทำมูลฝอย กทม. ลดลง ๑ พันตันต่อวัน แต่ขยะพลาสติกฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/500158

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา มีการปิดสถานที่ และกิจการต่างๆ รวมถึงประชาชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หยุดอยู่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน มีการจำหน่ายและสั่งอาหารเดลิเวอรี่กันจำนวนมาก ทำให้จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น ในส่วนของกรุงเทพมหานครภาพรวมปริมาณขยะในช่วงการระบาดขอไวรัสโควิด-19 มีจำนวนลดลง จาก ๑๐,๕๐๐ ตันต่อวัน ลดลงเป็น ๙,๖๐๐ ตันต่อวัน เฉลี่ยลดลง ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ภาพรวมปริมาณขยะลดลง แต่จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอรี่ กรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสภาอุตสาหกรรมดำเนินโครงการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เน้นการลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) เปลี่ยนเป็นใช้พลาสติกหรือภาชนะอื่นที่ใช้ซ้ำได้ โดยเฉพาะในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ในส่วนของกิจการเดลิเวอรี่นั้น ผู้ประกอบการอาจมีข้อจำกัดแตกต่างกัน จะให้ใช้วัสดุอื่นแทนพลาสติกทั้งหมดคงไม่ได้ แต่ขอความร่วมมือใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยใช้ถุงสี หรือติดสติ๊กเกอร์สีแทนขยะแต่ละประเภท คือ สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล สีส้มสำหรับขยะอันตราย สีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป หรือนำทิ้งในถังขยะแยกสีตามประเภทจุดที่ตั้งวางไว้ ส่วนขยะเศษอาหาร คัดแยกนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หมักปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของขยะพลาสติกกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการโดยนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ประโยชน์ได้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content