19 มกราคม 2566 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร

ที่มา : https://workpointtoday.com/how-ai-reduce-climate-change/

UNEP หรือ United Nations Environment Programme หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่กำหนดวาระด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก รายงานว่า กำลังนำ AI เข้ามาช่วยร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อเป้าหมายสู่ Net Zero

  โดยได้สร้างแพลทฟอร์มดิจิทัลที่มีชื่อว่า World Environment Situation Room (WESR) ขึ้นมา
ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์สถานการณ์โลกร้อนแบบเรียลไทม์เวลาจริง แพลทฟอร์มนี้
ทำหน้าที่เซ็นเซอร์จับตาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของทั้งโลก แบบเชิงลึก เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์ความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ โดยดูความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของมวลธารน้ำแข็งไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อีกส่วนสำคัญคือสามารถตรวจสอบการปล่อย ‘ก๊าซมีเทน’
  นอกจากนี้ ผู้บริโภคตื่นตัวกับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม แบบที่ไม่ใช่การฟอกเขียว หรือ Greenwashing ที่ทำให้เข้าใจผิดด้วยการโฆษณาสินค้าหรือองค์กรให้มีภาพลักษณ์
ว่ารับผิดชอบต่อสังคมโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น

  ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของการสนับสนุนและใช้พลังงานทางเลือกก็กำลังมีบทบาทสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ Deep Tech ด้าน Climate Change ให้เข้ามาช่วยโลกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เช่น เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน