19 มกราคม 2564 โขดหิน และหาดทรายโผล่กลางแม่น้ำโขง ส่อแล้งหนัก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/212928

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้าน อ. เขมราฐ อ. นาตาล อ. โพธิ์ไทร อ. ศรีเมืองใหม่ ไปจนถึง อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานีลดลงอย่างต่อเนื่อง โขดหินหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวเหมือนกับหน้าแล้ง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงเผยว่า ระดับน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวัน ชาวบ้านที่ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบแล้ว อยากให้รัฐบาลประสานกับประเทศจีนให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาหล่อเลี้ยงลำน้ำโขงตอนล่างด้วย ก่อนชาวบ้านจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้