19 มกราคม 2564 คาดการณ์ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีนี้

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2015068

แม้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-ไนน์ทีน (COVID-19) ที่หลายประเทศใช้มาตรการปิดเมือง คนเก็บตัวอยู่บ้าน ธรรมชาติจึงได้ฟื้นตัว แต่ก็ยังคงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเพิ่มในชั้นบรรยากาศโลกอย่างต่อเนื่อง และโลกก็ถูกรุมเร้าจากเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง และพายุโซนร้อนที่เพิ่มขึ้นจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

องค์การสหประชาชาติระบุว่า การปล่อยก๊าซดังกล่าวจากพลังงานการผลิตอาหาร การขนส่ง และอุตสาหกรรม จะต้องลดลงมากกว่าร้อยละ ๗ ในทุกปี ตลอด ๑๐ ปีข้างหน้าเพื่อรักษาเป้าหมายด้านอุณหภูมิตามข้อตกลงปารีสปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กำชับประเทศต่างๆ ร่วมมือจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า ๒ องศาเซลเซียส โดยเหนือกว่าระดับของโลกก่อนยุคอุตสาหกรรม ๑.๕ องศาเซลเซียสหากเป็นไปได้ ล่าสุด Met Office หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในสหราชอาณาจักรคาดการณ์ว่า ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในปีนี้จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงร้อยละ ๕๐ โดยเป็นการปล่อยก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้น ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะอยู่ที่ประมาณ ๒.๒๙ ส่วนปริมาณก๊าซพิษในปริมาณของอากาศล้านส่วน (ppm) ซึ่งสูงกว่าในปีที่แล้ว โดยความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิน ๔๑๗ ppm ในบางจุดระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. ดังนั้น การชะลอการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและการหยุดยั้งจะต้องทำให้การปล่อยก๊าซทั่วโลกลดลงมีสุทธิเป็นศูนย์