19 มกราคม 2563 ภูเขาไฟตาอัลในฟิลิปปินส์ยังปะทุพ่นเถ้าถ่าน – หมอกควัน

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5e23cb5de3f8e40af5415345

ภูเขาไฟตาอัลในฟิลิปปินส์ยังปะทุพ่นเอาเถ้าถ่านและหมอกควันออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดบาตังกัสต้องอพยพราว 125,000 คน

ภูเขาไฟตาอัลในฟิลิปปินส์ยังปะทุพ่นเอาเถ้าถ่านและหมอกควันออกมาอย่างต่อเนื่อง ทางการระบุว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะยังคงปะทุต่อไปอีกนาน อาจจะหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ด้านกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า เวลานี้ชาวบ้านกว่า 900 คน ที่มีอาการป่วยจากเถ้าถ่านภูเขาไฟทั้งหมดได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว

ภูเขาไฟตาอัลเริ่มปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์แล้ว ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดบาตังกัสต้องอพยพราว 125,000 คน เวลานี้ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือหลายอย่าง ทั้งหน้ากากอนามัย น้ำดื่มบรรจุขวด ห้องสุขาเคลื่อนที่ อาหาร และเครื่องนอน.