19 พฤษภาคม 2565 WMO ระบุก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงสุดปี 2564

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/570396

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ (UN) แถลงรายงานว่า ปริมาณการสะสมของภาวะเรือนกระจก ระดับความร้อนในมหาสมุทร ระดับน้ำทะเล และภาวะเป็นกรดของน้ำในมหาสมุทรทั่วโลก พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 64 ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน ที่ทำให้ทั่วโลกสูญเสียหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ นายเซลวิน ฮาร์ท ที่ปรึกษาพิเศษประจำเลขาธิการยูเอ็นกล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่อเมริกากลาง อเมริกาใต้ รวมถึงภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา และพื้นที่เอเชียใต้ มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากภาวะโลกร้อนสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ถึง 15 เท่า นายฮาร์ทกล่าวว่า ทั่วโลกยังไม่สามารถลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แม้จะล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปี 2563 ก็ตาม

 

ทั้งนี้ ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง 4.5 มม. ต่อปี เมื่อเทียบกับ 2 มม. เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ขณะที่โลกเผชิญความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงด้านอาหาร และภาวะอดอยากมากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครน นอกจากนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เยอรมนี และเบลเยียม ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงกับภัยดังกล่าวในอนาคต

Skip to content