19 พฤษภาคม 2565 ค้นพบสิ่งประดิษฐ์จากยุคกลางที่หาได้ยาก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2395625

หลายครั้งที่งานขุดค้นเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายให้แก่ผู้คน และชุมชนในยุคปัจจุบัน ก็นำมาซึ่งการค้นพบที่น่าตื่นเต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทสก็อตติช วอเตอร์ ที่รับผิดชอบโครงการขุดท่อน้ำในหมู่เกาะเอาเตอร์ เฮบริดีส ในสกอตแลนด์ เผยถึงการค้นพบแหล่งโบราณคดีในยุคกลาง อายุโดยประมาณคือ ระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 16 แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ประกอบด้วยหินเป็นตามทางยาว มีหลุมและรูแคบ ๆ ซึ่งเป็นที่สำหรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผามากกว่า 100 ชิ้น พร้อมกับพบเหรียญที่สึกกร่อนอย่างมาก และซากปลาที่มาจากตัวอย่างขนาดใหญ่ของปลาคอดและปลาแฮดด็อก มีความยาวสูงสุด 1.30 ม. และ 0.70 ม. ตามลำดับ ซึ่งจะถูกจับได้ในน้ำลึก รวมถึงกระดูกสัตว์บางชนิด เครื่องปั้นดินเผาที่ค้นพบในภายหลังเป็นเครื่องปั้นดินเผา “Craggans” เป็นภาชนะทรงกลมยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีลักษณะหยาบ เนื่องจากทำด้วยมือ และมาจากเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะเลวิส ซึ่งยังคงผลิตได้จนถึงต้นศตวรรษที่ 20

ทั้งนี้ หลังจากหน่วยงานโบราณคดีของสภาท้องถิ่นเอาเตอร์ เฮบริดีส วิเคราะห์สิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ ซึ่งบริษัท สก็อตติช วอเตอร์ นำมาอธิบายว่า แหล่งโบราณคดีดังกล่าวอาจเคยใช้ในการเลี้ยงแกะเมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้วมากกว่าที่จะเป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากรูปแบบของลักษณะของหิน รู และการลาดเอียงของดิน

Skip to content