19 พฤศจิกายน 2564 ปีละครั้ง ปูแดงออสเตรเลียอพยพออกจากป่าไปผสมพันธุ์-วางไข่

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/309869

เจ้าหน้าที่บนเกาะคริสต์มาสของประเทศออสเตรเลีย ต้องปิดถนนหลายสาย เพื่อเปิดทางให้ปูแดงหลายพันตัวอพยพออกจากป่าไปยังมหาสมุทร เพื่อผสมพันธุ์ และวางไข่ โดยเจ้าหน้าที่สร้างสะพานเอาไว้สำหรับให้ปูแดงข้ามถนนบางสายด้วย ฤดูกาลอพยพของปูแดงเริ่มต้นขึ้นในช่วงฝนแรก ประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย. แต่อาจจะเริ่มต้นช้าประมาณเดือน ธ.ค.- ม.ค.ก็ได้ ซึ่งประชากรปูแดงบนเกาะนี้มีหลายล้านตัว และทั้งหมดจะเริ่มอพยพมุ่งหน้าไปยังริมชายหาดในเวลาใกล้เคียงกัน หลังการผสมพันธุ์ ปูแดงตัวผู้จะเดินกลับเข้าป่า ส่วนตัวเมียจะขุดโพรงอยู่ริมหาด เพื่อวางไข่อีกประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งปู 1 ตัวอาจมีไข่มากถึง 100,000 ฟอง