19 พฤศจิกายน 2563 มวลน้ำถึงด่านสุดท้ายแล้ว ชลประทานเร่งผลักดันออกจากโคราช

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378806831?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region

สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำมูลประทาย-ชุมพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งผลักดันน้ำในพื้นที่อำเภอชุมพวง และในอำเภอเมืองยาง ให้ไหลออกจากจังหวัดนครราชสีมาให้เร็วที่สุด ซึ่งมวลน้ำจากอำเภอพิมายและอำเภอชุมพวง ได้ไหลเข้าพื้นที่อำเภอเมืองยาง ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจังหวัด ก่อนไหลไปยังจังหวัดบุรีรัมย์

โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด พร้อมนำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วน  อาทิ นำรถแบคโฮกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งการระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ชลประทานได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวของและประชาชน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย  และคอยรับฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมรับมือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น