19 ธันวาคม 2565 ‘เซ็นทรัล-สยามสแควร์’ เริ่มทำ EIA คาดตอกเข็มเร็วสุดปลายปีหน้า เปิดเฟสแรกปลายปี 69

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_3731578

  สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่บล็อกเอ เขตพาณิชย์ สยามสแควร์ เนื้อที่กว่า 6 ไร่ บริเวณแยกปทุมวัน หลัง CPN คว้าสิทธิเช่าระยะยาว 30 ปี และมีแผนจะพัฒนา
เป็นโครงการ มิกซ์ยูส

  รูปแบบโครงการพัฒนาเป็นมิกซ์ยูส ประกอบด้วยพื้นที่สรรพสินค้า สำนักงาน โรงแรม
เป็นอาคารมีขนาดความสูง 42 ชั้น ชั้นลอย 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีขนาดพื้นที่
ใช้สอยรวมประมาณ 134,200 ตารางเมตร ส่วนสำนักงานมีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร และส่วนโรงแรมมีจำนวนห้องพัก 369 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก

    เนื่องจากโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประชุมชี้แจงครั้งนี้เป็นครั้งแรก หลังจัดประชุมชี้แจงครบถ้วนแล้ว จะเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา คาดว่าจะยื่นเดือนเมษายน 2566 และใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-6 เดือน มั่นใจว่าจะผ่านการพิจารณา เพราะเราทำตามทุกขั้นตอน และเซ็นทรัลมีประสบการณ์พัฒนาโครงการขนาดใหญ่อยู่แล้ว