19 ธันวาคม 2563 ไทยเล็ง “ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล” หนุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

ที่มา : https://www.newtv.co.th/news/71855

สมเกียรติ ประจักษ์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำของไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยกำลังวางแผนผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อรับประกันว่าโรงงานภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะมีน้ำจืดใช้เพียงพอ

สมเกียรติกล่าวว่า ไทยเตรียมสรรหาผู้ประกอบการภาครัฐหรือเอกชนมาดำเนินโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อจัดสรรทรัพยากรน้ำจืดให้เพียงพอต่อการใช้งานของโรงงานภายใต้โครงการฯ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอย่างชลบุรีและระยอง อีกทั้งคาดการณ์ว่าระบบดังกล่าวจะถูกสร้างในปี 2021

ทั้งนี้ การก่อสร้างระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเป็นผลมาจากการที่สำนักงานฯ เล็งเห็นว่าแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงน้ำจากแหล่งเก็บน้ำทั่วภูมิภาคตะวันออกของไทย อาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในภาคการผลิตประจำโครงการฯ ในอนาคต