19 ธันวาคม 2562 พื้นที่มรณะขยายตัวรวดเร็วในมหาสมุทร

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1729035

เหตุฉุกเฉินด้านสภาพอากาศที่เตือนว่ามีการสูญเสียออกซิเจนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่สุด และอาจส่งผลกระทบต่อคนหลายร้อยล้านคน นั่นคือ พบว่าระดับออกซิเจนโดยรวมในมหาสมุทรลดลงราวร้อยละ 2 และพื้นที่มรณะ (dead zone) ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในมหาสมุทร เพราะสูญเสียออกซิเจนในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลภาวะในน้ำเสีย และการทำเกษตรผลวิเคราะห์ครั้งใหญ่ของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของมหาสมุทรที่เรียกว่า ดีโอซีจีเนชัน (Deoxygenation) คือการกำจัดอะตอมของออกซิเจน หรือโมเลกุลออกไป ถือเป็นหนึ่งในอันตรายที่สุด เพราะสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากอย่างฉลาม ปลามาร์ลิน ปลาทูน่า จะไม่สามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่มรณะ และเสี่ยงสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในระยะยาว เว้นแต่แนวโน้มในปัจจุบันจะกลับมาดีขึ้น เมื่อมหาสมุทรร้อนขึ้นพื้นที่มรณะก็ขยายตัว หมายความว่าความร้อนในมหาสมุทรมีส่วนต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและมากกว่าการละลายน้ำแข็ง ในขณะที่การลดลงของออกซิเจนร้อยละ 2 อาจดูไม่สำคัญ แต่พื้นที่พืชและสัตว์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก บางส่วนเกิดขึ้นในมหาสมุทรที่อุดมไปด้วยสารอาหาร ดังนั้นออกซิเจนต่ำลงในมหาสมุทรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลายฝ่ายต้องตระหนักและเร่งแก้ไข.