19 ตุลาคม 2565 ครม. ไฟเขียวคมนาคมทุ่มงบ 6.3 พันล้านบาท ลุยสะพานสงขลาและเชื่อมเกาะลันตา

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/business/1032914

              นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้
(18 ต.ค.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติก่อสร้างสะพานภาคใต้ 2 แห่ง
ในพื้นที่ภาคใต้วงเงินรวมประมาณ 6,354 ล้านบาท ได้แก่ 

              1. การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท วงเงินก่อสร้างประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยขณะนี้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2566 แล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 2569

              2. การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 1,854 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะโครงการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ผ่านการประเมิน EIA แล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2566 แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในปี 2569

              ทั้งนี้ โครงการสะพานข้ามทะเลสาบ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 6,354 ล้านบาทนั้น จะแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็น เงินกู้ต่างประเทศราว 70% และงบประมาณ 30% ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการอนุมัติเงินกู้จาก  World Bank  โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนจะเปิดประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมาในเดือน ธ.ค.นี้