19 ตุลาคม 2563 ตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ ๘ ปี

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-565028

มวลน้ำจาก อ. วัฒนานครไหลลงคลองพรหมโหด ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้วอย่างรวดเร็ว น้ำเอ่อล้นออกมาจากท่อระบายน้ำทั่วเขตตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่อง บริเวณถนนมหาดไทย ถนนสายหลักหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศมีน้ำท่วมสูงประมาณ ๘๐ ซม. น้ำท่วมตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ ๘ ปี มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน