19 ตุลาคม 2563 จ. ศรีสะเกษ น้ำล้น ๒ เขื่อนใหญ่ใกล้ชายแดนเขมร นาข้าว ๓,๐๐๐ ไร่จมใต้น้ำ

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/regional/446404

เขื่อนห้วยติ๊กชู ต. ห้วยติ๊กชู อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ และเขื่อนห้วยศาลา ต. โคกตาล เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย – กัมพูชา  ฝนตกหนักทำให้มวลน้ำป่าไหลทะลักลงมาจากเทือกเขาพนมดงรักลงสู่เขื่อนทั้ง ๒ แห่ง ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และน้ำไหลล้นสปิลเวย์ลงไปท่วมไร่นาของชาวบ้านตามเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน  ที่บ้านนกยูง ต. ห้วยติ๊กชู อ. ภูสิงห์ น้ำป่าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน และไหลเชี่ยวผ่านหน้าโรงเรียนบ้านนกยูง ที่บ้านกระโดน ต. คะเคียนราม อ. ภูสิงห์ น้ำไหลทะลักเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านที่ต้นข้าวกำลังออกรวง  เนื่องจากมีมวลน้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่นาเป็นบริเวณกว้าง  ที่บ้านสระรุน หมู่ ๕ ต.ห้วยใต้ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ น้ำป่าไหลเอ่อเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นระยะทางยาวประมาณ  ๒๐๐ ม. และน้ำท่วมไร่นาของชาวบ้านประมาณ  ๓๐ ไร่ 

ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกินความจุมีทั้งสิ้น ๑๐ แห่งด้วยกัน คือ อ. ภูสิงห์ ๒ แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กซู และอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา  อ. ขุนหาญ ๓ แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยทา อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง อ่างเก็บน้ำหนองสิ  อ. กันทรลักษ์ ๓ แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน  อ. ราษีไศล ๑ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม  อ. เมืองศรีสะเกษ ๑ แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนด้าน อ. ภูสิงห์ อ. ขุนหาญ  อ. กันทรลักษ์มีปริมาณมาก แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณฝนตกลดลง   ส่วนลำห้วยสำราญ มวลน้ำจาก อ. ภูสิงห์ แนวโน้มลดลง และคาดว่าน้ำไหลเข้าบางพื้นที่ของ อ. ขุขันธ์ วังหิน อุทุมพรพิสัยในระยะต่อไป  และเขื่อนหัวนาได้แขวนบานประตูทั้ง ๑๔ บาน ระบายน้ำได้เต็มที่   ขณะที่ลำห้วยขะยูงมีระดับเพิ่มขึ้น จากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ อ. กันทรลักษ์ ไหลลงไปที่ อ. เบญจลักษ์ อ. โนนคูณ และ อ. กันทรารมย์ ลงสู่แม่น้ำมูลต่อไป จุดเฝ้าระวังพิเศษอยู่ที่พื้นที่ อ. กันทรารมย์ อาจได้รับผลกระทบจากลำน้ำมูลและลำน้ำชีที่ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสารสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิดด้วย