19 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจเข้ม 7 ข้อด้านสิ่งแวดล้อมกิจการยางพารา

ที่มา : https://tna.mcot.net/business-885935

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ได้ทบทวนแนวทางการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กิจการยางพาราก่อความเดือดร้อนต่อชุมชน โดยที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบร้องเรียนเข้ามามาก ว่าได้รับผลกระทบจากกิจการยางพารา เช่น การทำยางแผ่นจากน้ำยางธรรมชาติ การตัดแผ่นยาง ทำยางแผ่นรมควัน การแปรรูปยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียและปัญหากลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค อีกทั้งปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำซาก หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

จากนี้ไป คพ. จะตรวจเข้มตามข้อกำหนดเงื่อนไข 7 ข้อ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานยางพาราต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1. ต้องมีและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมดของโรงงานให้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน
3. ต้องมีระบบป้องกันและกักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โรงงานทั้งหมด มิให้รั่วไหลออกจากพื้นที่โรงงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ
4. ต้องมีและใช้ระบบขจัดกลิ่นที่เกิดจากการผลิตให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ และต้องใช้งานตลอดเวลาทำงาน โดยจะต้องมีมาตรการและวิธีการควบคุมอากาศเสียจากระบบบำบัดมิให้กลิ่นแพร่กระจายสู่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยระดับความเข้มข้นของสารเกิดกลิ่นตามที่กำหนด
5. ห้ามกองวัตถุดิบขี้ยางและสารเกิดกลิ่นทุกชนิดนอกอาคาร โดยจะต้องจัดเก็บไว้ภายในอาคารที่ปิดมิดชิด ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของกลิ่นจนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง และหากมีการระบายอากาศออกจากอาคาร จะต้องมีวิธีและมาตรการควบคุมกลิ่น ให้มีความเข้มข้นที่ระดับพื้นดิน ให้เป็นไปตามข้อ 4
6. ต้องมีมาตรการควบคุมกลิ่นจากกองขี้ยางที่อยู่บนรถบรรทุกขณะจอดรถรอภายในบริเวณโรงงานมิให้ส่งกลิ่นเหม็นแพร่กระจายก่อเหตุเดือดร้อนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน
7. การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content