19 กุมภาพันธ์ 2564 ชางตู เจ้าของสมญาไข่มุกแห่งทิเบตตะวันออก

ที่มา:

https://www.mgronline.com/china/detail/9640000016589

เมืองชางตู ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองทิเบต มีพรมแดนติดกับมณฑลชิงไห่ ซื่อชวน (เสฉวน) และอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ประเทศจีน รายล้อมด้วยเทือกเขาเหิงต้วน และแม่น้ำ ๓ สาย ได้แก่ แม่น้ำจินซา แม่น้ำหลานชาง และแม่น้ำนู่เจียง ทำให้อุดมด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมจนถูกขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทิเบตตะวันออก เมืองชางตูในอดีตไม่มีบ้านเรือนหลังสูง มีเพียงถนนที่เปรอะเปื้อนดินโคลน และการพัฒนาที่ล้าหลัง ทว่าเศรษฐกิจ และสังคมของเมืองชางตูกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังผ่านการพัฒนามานานนับทศวรรษ ทำให้ปัจจุบันพื้นที่ในเขตเมืองของชางตูเรียงรายด้วยตึกสูง ถนนมีรถราวิ่งให้เห็น เครือข่ายการขนส่งขยายตัวทุกทิศทาง