19 กันยายน 2565 “เจ้าท่า” ทุ่มงบ 219 ล้าน สร้างชายฝั่งเกาะแต้ว แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะ

ที่มา : https://www.thansettakij.com/economy/transport/540868

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดตัวและส่งมอบโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ให้แก่ชุมชน โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า (จท.) เป็นผู้มอบ และนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมนายอุสมาน เอียดวารี รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงตามธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง จท. ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้การดำเนินงานมีผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนี้ ก่อสร้างในรูปแบบกำแพงหินทิ้งป้องกันชายฝั่ง ร่วมกับโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นกระโจนหลังแนวกำแพงหิน ความยาวประมาณ 3.439 กม. โดยมีอายุการใช้งานกว่า 30-40 ปี นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลังกำแพงกันคลื่น และหลังเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนอย่างยั่งยืน