19 กันยายน 2565 ทส.-กทม. ร่วมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม เดินหน้า 7 มาตรการ เล็งผลรูปธรรม

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7273210

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ทส. และ กทม. โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งทั้งสองหน่วยงานยินดีให้การสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน พร้อมจัดตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหา นายจตุพรกล่าวว่า ได้มอบหมายนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กทม. โดยมีหน่วยงานใน ทส. ประชุมหารือร่วมกับ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. และและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือในประเด็นสำคัญ 7 มาตรการ ประกอบด้วย การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาการทิ้งขยะในคลองหัวลำโพง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบางขุนเทียน การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นายจตุพรระบุว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน และนัดหมายการลงพื้นที่เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

Skip to content