19 กรกฎาคม 2565 ผู้นำท้องถิ่น อ.บางสะพาน เดินหน้ายื่นหนังสือคัดค้านจัดตั้ง อช.อ่าวสยาม

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/366272

นายวิเชียร เกตุงาม กำนัน ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายณรงค์ พลายน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมด้วยผู้นนำท้องถิ่นในเขตตำบลกำเนิดนพคุณ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอบางสะพานเพื่อยื่นหนังสือ ขอคัดค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ต่อนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายวิเชียรเปิดเผยว่าฝ่ายปกครองต.กำเนิดนพคุณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และประชาชนในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ และพื้นที่ใกล้เคียงมีความประสงค์ขอคัดค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ในพื้นที่ ต.แม่รำพึง ซึ่งการประกาศเขตอุทยานฯ นั้น ได้ส่งผลกระทบกับที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 ได้ทำหนังสือ และมีการยื่นไปยังนายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานฯ แล้ว ในวันนี้จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอบางสะพานอีกครั้งเพื่อขอคัดค้านการประกาศเขตอุทยานฯ ดังกล่าว