19 กรกฎาคม 2563 ไมโล ยูเอสที โฉมใหม่ใช้หลอดกระดาษ! อีกก้าวกล้าเพื่อโลกของเนสท์เล่

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000073865

เมื่อนำนวัตกรรมหลอดกระดาษโค้งงอได้มาใช้กับ “ไมโล ยูเอชที” หนึ่งในความพยายามของเนสท์เล่ในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) ตอกย้ำพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568

ทั้งนี้ หลอดกระดาษของไมโลประกอบด้วยกระดาษ 95% และ Wet Strength Agent ที่เป็น Food Grade ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (Biodegradable) จึงอยากชวนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากกล่อง UHT อย่างถูกต้อง ทำได้ง่ายๆ เริ่มจากการ

> ดันหลอดออกมาจากซอง โดยซองยังติดกับกล่องอยู่ เพื่อนำไปรีไซเคิลพร้อมกับกล่อง
> ดื่มนมให้หมด ซึ่งนอกจากจะลดขยะจากอาหารแล้วยังป้องกันการเหม็นเน่าจากนมที่ตกค้างอยู่ในกล่อง
> ดันหลอดกระดาษกลับเข้าไปในกล่อง พับกล่องและส่งไปที่จุดรับรีไซเคิลหรือ โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหลังคาเขียวที่จะเก็บรวบรวมกล่อง UHT มารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาต่อไป