18 เมษายน 2565 ลาวแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ห่าง จ.น่าน 18 กม.

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_3294026

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ระบุว่า เมื่อเวลา 21.11 น.ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ที่ละติจูด 19.58 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.38 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 18 กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานรู้สึกสั่นไหว หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ โดยด่วนต่อไป