18 เมษายน 2563 ประปาพัทยาเตรียมวางท่อ – ตั้งเครื่องสูบน้ำอ่างห้วยตู้ 2 แก้วิกฤตภัยแล้งสัตหีบ

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9630000040489

นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 นายชลวรัท กียะสูตร นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และชาวบ้านใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ร่วมประชุมหารือที่หอประชุมเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง รวมทั้งแผนงานติดตั้งระบบสูบน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 และอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 เพื่อให้การประปาพัทยา ได้นำไปใช้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

การจัดประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ประชาชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการดำเนินงานขุดวางท่อประปาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำของการประปาพัทยา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนในพื้นที่ รวมทั้งไม่เคยทำประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแผนดำเนินงานดังกล่าวที่ชัดเจน

นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี เผยว่า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองพัทยาและสัตหีบ จนทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการและเมืองพัทยา รวมทั้งสัตหีบกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ำ

ดังนั้น การประปาพัทยา จึงได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ซึ่งยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูแล้งปี 2563 โดยมีปริมาณน้ำมากถึง 0.67 ล้านลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 ที่ยังมีน้ำเหลืออยู่ 0.36 ล้านลูกบาศก์เมตร

“แผนการนำน้ำดิบไปใช้นั้นการประปาพัทยา ประเมินไว้ว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ได้นานถึง 2 เดือน คือ ช่วงระหว่างเดือน พ.ค. – มิ.ย. เพื่อให้พ้นวิกฤตแล้งในช่วงนี้ไปก่อน โดยจะทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งไปใช้จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อภาคครัวเรือน การเกษตร และการท่องเที่ยวในพื้นที่” ผู้อำนวยการโครงการชลประธานชลบุรี กล่าว

ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ยังคงหวั่นเกรงว่าผลกระทบจากการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.สัตหีบ เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามระดับโลก พร้อมฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหากแผนงานเสร็จสิ้นขอให้ทางหน่วยงานต่าง ๆ ทำตามข้อตกลงที่สัญญาไว้กับชาวบ้าน คือ จะต้องมีการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ให้คงความสวยงามตามเดิม และให้ใช้น้ำในห้วงระยะเวลาและปริมาณตาที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุม เพราะหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ชาวบ้านและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะต้องมาเรียกร้องอย่างแน่นอน