18 สิงหาคม 2565 ลุ้นกรมอุทยานฯ ประกาศจัดตั้ง “อุทยานแห่งชาตินันทบุรี” จ.น่าน

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/178656

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.65 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผย​ว่า​ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด เนื้อที่ประมาณ 262,992 ไร่ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดน่าน ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,656 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง พื้นที่สำรวจส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินันทบุรี สำหรับอุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย นอกจากนี้ยังพบสัตว์หายาก คือ เต่าปูลู อย่างไรก็ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาตินันทบุรี