18 สิงหาคม 2565 ต้นแบบ-ผู้นำลด-คัดแยกขยะมูลฝอย สร้างสังคมที่สะอาด

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7218976

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ทส. ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ โดยได้กำหนดโรดแมพในการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการจัดการขยะให้ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย คือ ความร่วมมือของประชาชนในการมีส่วนร่วม และสร้างรากฐานการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทส. ต้องเป็นต้นแบบในการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานของหน่วยงานตนเอง