18 มีนาคม 2565 ฝูงกระทิงป่า นับ 100 ออกมาหากิน จ.เพชรบุรี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/556738

ฝูงกระทิงป่า นับ 100 ตัว ออกมาหากิน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก โดยจุดแรกที่พบเห็นนั้น อยู่บริเวณจุดชมวิวห้วยคมกฤต จุดที่ 2 บริเวณแปลงหญ้าเขาหนาม และจุดที่ 3 บริเวณแปลงหญ้าโป่งพรม ซึ่ง นายอิทธิพล ไทยกลม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยว่า เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า มรดกโลกแก่งกระจาน ส่งผลถึงการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าได้ดี และไม่พบว่า สัตว์ป่าเหล่านี้จะออกไปหากินในพื้นที่รอบนอกของเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน