18 มีนาคม 2564 ลืมตาดูโลก ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดนาเกลือ ก่อนเดินต่อแถวลงสู่ทะเล ๕๐ ตัว

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/559948

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖​ โดยส่วนส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐​ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดนาเกลือ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา หลังพบลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาบริเวณปากหลุม เจ้าหน้าที่ดูแลลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมาบริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้จำนวน ๔๑ ตัว และช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรงจำนวน ๙ ตัว สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดจำนวน ๕๐ ตัว ตรวจสอบไข่เต่ามะเฟืองพบลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๓ ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม ๒๕ ฟอง ไข่ลม ๒๗ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๐๕ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๔ หลังจากแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔​